Privacystatement MyDesk

Bij MyDesk streven we ernaar om jouw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR of AVG) 2016/679 (27-04-2016). In dit privacystatement leggen we uit waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we de informatie gebruiken en de voorwaarden waaronder we deze info kunnen delen. Ook lees je hoe we onze informatie beveiligen. Dit privacystatement is van toepassing op het gebruik van onze producten en op onze activiteiten ten behoeve van marketing, verkoop en het contact met klanten.

MyDesk beheert jouw gegevens. Indien gewenst, kan je per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@my-desk.nl

Wanneer verzamelen we je persoonlijke gegevens?

 • Wanneer je gebruik maakt van onze MyDesk CRM
 • Wanneer je persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon of via onze website.
 • Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen via andere legitieme bronnen, zoals externe gegevensverzamelaars. We gebruiken deze gegevens uitsluitend uitsluitend als je deze bronnen toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te delen met anderen.
 • Wanneer dit een rechtmatig belang dient en als dit belang niet dient te wijken voor jouw privacybelangen. Voordat gegevens worden verzameld, maken we een analyse om te kunnen beoordelen of er een wederzijds belang bestaat voor jou en MyDesk

Welke tools gebruiken we?

Leadinfo:

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je gegevens voor marketingactiviteiten, verkoopactiviteiten en klantenservice. We kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken voor het volgende:

 • Het versturen van aangevraagde marketingcommunicatie, zoals een brochure, video, demo of whitepaper
 • Het versturen van informatie over het CRM dat je bij ons afneemt
 • Het uitvoeren van verkoopactiviteiten na een aanvraag, contactmoment of websitebezoek
 • Het antwoorden op een contactformulier dat je bij ons hebt ingevuld
 • Het wijzen op contractuele verplichtingen, zoals opdrachtbevestigingen, facturen, herinneringen etc.
 • Het waarschuwen bij storingen in onze dienstverlening (systeemberichten), bijvoorbeeld wanneer er technische problemen zijn bij het gebruik van MyDesk CRM
 • Het reageren op sollicitaties

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen je naam, zakelijk telefoonnummer, functie, zakelijk e-mailadres en je eerdere communicatie met MyDesk. Daarnaast verzamelen we de gegevens van de organisatie waarvoor je actief bent.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Je gegevens worden bewaard zolang het nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld, rekening houdend met het feit dat we je vragen moeten kunnen beantwoorden, mogelijke problemen moeten kunnen oplossen en moeten kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van de geldende wetgeving.

Dit betekent dat we jouw persoonlijke gegevens tot een redelijke tijd na jouw laatste interactie met ons behouden. Wanneer de persoonlijke gegevens geen meerwaarde meer bieden voor het contact met jou, verwijderen we de gegevens op een veilige manier.

Rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens

 • Je hebt het recht een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die MyDesk van jou heeft.
 • Je hebt het recht MyDesk te vragen jouw persoonlijke gegevens te verbeteren als deze onjuist of verouderd zijn.
 • Je hebt het recht te vragen om het verwijderen van jouw persoonlijke gegevens
 • Je hebt het recht jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.
 • Je hebt het recht MyDesk te vragen jouw persoonlijke gegevens te verstrekken en, indien mogelijk, deze informatie rechtstreeks door te geven aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming.
 • Je hebt het recht te vragen om beperking van verdere gegevensverwerking, ingeval van een geschil in verband met nauwkeurigheid of verwerking van jouw persoonlijke gegevens.
 • Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens, ingeval de gegevensverwerking is gebaseerd op rechtmatig belang en/of direct marketing.

Zo gebruiken we cookies

We gebruiken cookies en informatie over websitenavigatie om informatie te verzamelen over jouw navigatie MyDesk.nl. Info over de websitenavigatie bestaat uit standaardinformatie van jouw webbrowser, jouw IP-adres en de uitgevoerde acties op de website, zoals bekeken pagina’s en knoppen waarop is geklikt. We gebruiken deze informatie om de website beter te laten functioneren en om marketinginformatie te leveren aan de eigenaren van de site en om gegevens te verzamelen zoals browsertype, besturingssysteem, opgevraagde pagina’s en gevolgd pad door de website. Als ze zelfstandig worden gebruikt, kunnen cookies je niet persoonlijk identificeren. Op deze manier kunnen we de website beter aanpassen aan jouw behoeften en kunnen we mogelijke veiligheidsbedreigingen voorkomen.

Contact met MyDesk over privacy-issues

Als je ontevreden bent over de wijze waarop jouw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, kun je in eerste instantie contact met ons opnemen via privacy@my-desk.nl