Wat is ROI?

Wat is ROI als we het hebben over verkoop? ROI staat voor Return On Investment. Het geeft het rendement aan op jouw investeringen. Het geeft dus aan wat je overhoudt aan de investeringen die je hebt gedaan. Of wat je verloren hebt aan de investeringen die je hebt gedaan; dat kan natuurlijk ook.

ROI formule

Er bestaan verschillende ROI formules die je kunt gebruiken om het rendement op je investering te berekenen. Er is echter één ROI formule die het meest gebruikt wordt:

ROI = (opbrengst investeringen – kosten investeringen) / kosten investeringen * 100%

Een voorbeeld: je jaarlijkse opbrengst is €400.000. De jaarlijkse kosten zijn €350.000. Je ROI bereken je dus als volgt:

ROI = (400.000 – 350.000) / 350.000 *100% = 14,3%

Dit betekent concreet dat je iedere euro die je investeert jou afgerond 14 cent winst oplevert. Kom je op een negatief percentage uit? Dan betekent dat dat iedere euro die je investeert, zorgt voor x cent verlies.

Handig om te weten: steeds weer handmatig je ROI uitrekenen kost veel tijd en energie. Met een CRM app kun je sneller en gemakkelijker je ROI berekenen; waar en wanneer je maar wilt.

meer over de CRM app van MyDesk

Wanneer gebruik je ROI?

In het voorbeeld hierboven is de ROI berekend op basis van de daadwerkelijke investeringen en kosten. Dit gebeurt natuurlijk achteraf. Toch kun je ROI ook inzetten op het moment voordat je de investering doet. Je doet dan een schatting van de opbrengen en kijkt op basis van de kosten wat je verwachte ROI gaat zijn. Op basis hiervan kun je dus beslissen of je daadwerkelijk een investering wilt doen.

Wanneer het gaat over verkoop en ROI, kun je het bijvoorbeeld inzetten wanneer je van plan bent een actie of aanbieding te doen in je winkel of op je website. Door de kosten en de verwachte opbrengsten tegen elkaar af te zetten, weet je of je de aanbieding moet doen.

Goed om te weten: je kan ROI ook gebruiken om bepaalde activiteiten stop te zetten. Bijvoorbeeld als je ROI continu laag of zelfs negatief is. Je beslist dan op basis van cijfers in plaats van op gevoel.

👉 Verantwoordelijk voor sales? Maar heb je het gevoel dat je er niet het maximale uit haalt? In het CRM-groeimodel ontdek je hoe je jouw verkooporganisatie snel naar een hoger niveau tilt. Geen ellenlange verhalen, maar makkelijk toepasbare tips die we hebben verkregen uit jarenlang intensief contact met tientallen succesvolle salesmanagers.

Stuur met het CRM-groeimodel


Geplaatst op 21 december 2020