In 7 stappen naar een optimaal verkoopproces met CRM

Wat is een CRM-strategie? Een CRM strategie bepaalt op welke manier jouw organisatie invulling geeft aan relatiebeheer van (potentiële) klanten. Om dit te bereiken, is het belangrijk om een strategie op te stellen. In deze blog leggen we je stapsgewijs uit hoe je in 7 stappen een succesvolle CRM strategie opstelt en zorgt voor een verbeterd verkoopproces.

Wat zijn de voordelen van een goede CRM-strategie?

 • Leer jouw klanten beter kennen;
 • Een goede segmentatie;
 • Klantbehoud;
 • Tijdig inspelen op wensen;
 • Efficiënte en snelle communicatie;
 • Ondersteuning van bescherming van privacy;

CRM bevat dus vele voordelen. Maar hoe ontwikkel je een goede CRM strategie? Wij hebben een stappenplan voor je, waarin je jouw verkoopproces in 7 stappen optimaliseert.

Wanneer je een goed verkoopproces wil ontwikkelen, kun je niet om een gedetailleerde planning heen. Het volgende zeven-stappenplan kun je als leidraad gebruiken voor een optimaal verkoopproces.

1. Definieer de doelstellingen

Alleen wanneer doelstellingen duidelijk omschreven zijn, kun je deze ook daadwerkelijk nastreven. Vraag jezelf af wat jouw onderneming met een CRM strategie kan bereiken en op welke manier dit kan bijdragen aan een succesvolle onderneming. Een betere klantrelatie en een verhoging van klantbehoud zijn veelvoorkomende doelstellingen van een CRM-strategie. Een CRM strategie is er om bedrijfsdoelen aan te sturen. Daarom is het belangrijk de opgestelde CRM-strategie op te nemen in de algemene strategie van jullie organisatie.

2. Specificeer jouw doelgroep

Om de doelgroep van de organisatie in kaart te brengen, kun je personas creëren die jouw klanten vertegenwoordigen. Personas bevatten gedetailleerde informatie over demografische gegevens, doelen en interesses. Een realistische persona komt altijd overeen met de doelgroep. Bronnen die je kunt raadplegen voor het realiseren van een persona zijn:

 • Diepte-interviews
 • Kwantitatief onderzoek
 • Segmentatiemodellen
 • CRM database

3. Maak een inventarisatie van de klantgegevens

Voordat je begint met de implementatie van een CRM-systeem, is het belangrijk om een overzicht te hebben van alle klantgegevens. Denk hierbij aan: klantnamen en de contactgegevens van de bijbehorende contactperso(o)n(en).

4. Selecteer de juiste CRM-software

Kies de juiste CRM-software die past bij de behoeften en doelstellingen van de klant. Overweeg hierbij factoren zoals:

 • Gebruiksvriendelijkheid: Bij een gebruiksvriendelijk CRM-systeem kun je denken aan een bijbehorende mobiele app en een mogelijkheid voor rapportages.
 • Integratiemogelijkheden: Bij het integreren kun je denken aan mogelijkheden om een CRM systeem te koppelen met bijvoorbeeld een ERP-systeem of mail. Daarnaast kun je een CRM-systeem ook koppelen met marketingsoftware, zoals Leadinfo of Google Analytics.
 • Prijs: De abonnementskosten van een CRM-systeem voor een MKB-organisatie kost gemiddeld tussen de €25,- en €45,- per gebruiker, per maand. Dit zijn alleen de licentiekosten, exclusief alle andere kosten zoals implementatie en andere componenten.

Nog belangrijker dan de kosten, wat levert software daadwerkelijk op? De belangrijkste opbrengsten van CRM-software zijn:

 • Tijdbesparing: Alle klantinformatie vindbaar op één plek.
 • Meer inzicht in klantbehoeften: Een hogere klantgerichtheid door klantgedrag en -behoeften.
 • Verhoogde kans op een order: Middels meer inzicht op de verkoopkansen die spelen.
 • Verbetering van de interne samenwerking: Werken vanuit dezelfde bron en alle informatie centraal op één plek.

5. Maak een implementatieplan

Stel een implementatieplan op dat alle aspecten van de implementatie van het CRM-systeem omvat, inclusief de opleiding van de medewerkers, de migratie van de gegevens en de integratie met andere systemen.

Er zijn verschillende medewerkers betrokken bij een CRM-systeem. Denk bijvoorbeeld aan een Key-User, die (nieuwe) medewerkers kan ondersteunen bij het gebruiken van een nieuw CRM-systeem. Of denk aan een Commercieel Manager, die beslist hoe er van het CRM systeem gebruik gemaakt wordt.

6. Train het personeel

Zorg ervoor dat alle medewerkers die het CRM systeem zullen gebruiken, getraind zijn in het gebruik ervan. Bij MyDesk zorgen we voor bijvoorbeeld een gebruikerstraining tijdens de start van het implementatietraject, afhankelijk van jouw wensen en behoeften.

7. Monitor en evalueer de prestaties

Zorg ervoor dat je de prestaties van het CRM-systeem regelmatig monitort en evalueert. Analyseer bijvoorbeeld verkoopcijfers, de klanttevredenheid en de productiviteit van de verkoop- en marketingteams. Op basis hiervan kun je het CRM systeem blijven verbeteren en optimaliseren.

Middels deze stappen kun je een goede basis leggen voor een succesvolle CRM-strategie.

CRM-strategie – persoonlijke begeleiding

Nu je het commerciële proces in kaart hebt gebracht, kun je aan de slag met het kiezen van een CRM systeem dat aansluit bij jou behoeftes. Wil je weten welke informatie gebruikers vast kunnen leggen en hoe een CRM-systeem bijdraagt aan de planning van de buitendienst? Download dan nu de MyDesk CRM brochure.

Download CRM brochure


Geplaatst op 26 mei 2023