5 werkwijzen voor salesteams om efficiënter samen te werken

Als commercieel manager, of eigenaar bij een MKB-bedrijf, ben je er gebaat bij dat je een efficiënt samenwerkend salesteam hebt. Salesmanagers, die elkaar bijna de tent uit werken om tot de beste verkoopcijfers te komen, kunnen op korte termijn misschien voor meer omzet zorgen. Maar op de lange termijn heb je veel meer aan een salesteam dat effectief en efficiënt samenwerkt. In dit blog vertellen we je graag meer over hoe jij jouw salesteam handvatten kan bieden tot betere samenwerking. We bespreken 5 werkwijzen die je, het liefst in combinatie, kan inzetten om van jouw salesteam een geoliede, samenwerkende machine te maken.

Met natuurlijk weer een inhoudsopgave voor onze snelle lezers;


Geplaatst op 17 oktober 2023

Duidelijke Communicatie

Het lijkt misschien een inkoppertje, maar duidelijke communicatie is de basis voor een efficiënt salesteam. Jouw salesteam moet op de hoogte zijn van (bijna) alle belangrijke informatie binnen én buiten het bedrijf. Daarnaast moeten ze weten wat hun doelen zijn en deze ook begrijpen. Tot slot zorgt duidelijke communicatie ervoor dat ze effectief kunnen samenwerken. Neem daarom regelmatig de tijd om jouw salesteam bij te praten over belangrijke ontwikkelingen binnen het bedrijf, of over bijgestelde doelen en waarom deze zijn bijgesteld. Zo krijgen ze een beter ‘gevoel’ bij wat ze verkopen en voelen ze zich meer betrokken bij het bedrijf.

Naast dat duidelijke en open communicatie zorgt voor goede samenwerking binnen jouw team, draagt het ook bij aan het verhogen van de klantgerichtheid van het team. Doordat jouw salestijgers elkaars bevindingen, uitdagingen en successen met elkaar delen, krijgen ze allemaal een beter beeld van de behoeftes van de potentiële klant. Hierdoor kunnen ze zich beter richten op die behoeften en zo hun effectiviteit verbeteren.

Een voor de hand liggende manier om met deze communicatie te beginnen is door middel van regelmatige sales meetings. Veel van jouw verkopers zullen vaak onderweg zijn en daarom misschien niet zo veel meekrijgen van wat er binnen het bedrijf gebeurt. Ook zullen ze hierdoor weinig met het team te maken hebben en geeft de teamvergadering een mooie mogelijkheid om elkaar even te kunnen zien, updates te delen, problemen te bespreken en oplossingen te bedenken. Hiermee versterk je het teamgevoel en werk je in de hand dat de afzonderlijke vertegenwoordigers elkaar vaker zullen opzoeken als ze tegen problemen aanlopen.

Naast de Face-to-Face manier van communiceren, kan je ook gebruikmaken van digitale communicatietools. Hoewel het goed is om een vast moment in de week, of maand, te hebben waar je elkaar ‘even goed in de ogen kan kijken’. Zullen er ook momenten zijn dat je snel moet kunnen schakelen om je boodschap over te brengen. Een belletje met je telefoon kan dan een goede oplossing zijn, maar je wilt wel zeker weten dat je boodschap is overgekomen en niet wordt vergeten. Daarom kan het verstandiger zijn om gebruik te maken van communicatietools zoals Slack en Microsoft Teams. Hiermee kan je snel informatie delen en eventuele opdrachten die je hebt gegeven gemakkelijk terugvinden.

Gedeelde doelstellingen en verantwoordelijkheden

Jouw salesteam zal beter gaan functioneren als ze een gemeenschappelijk begrip hebben van de verkoopdoelstellingen en verantwoordelijkheden van het team als geheel. Hierdoor zullen ze namelijk gaan inzien dat ze geen losstaande individuen zijn, maar dat er van hen als team iets wordt verwacht. Het laat nog steeds ruimte voor bijvoorbeeld een individueel beloningssysteem, alleen geef je aan dat persoonlijk succes niet voldoende is. Hierdoor zullen ze op ten duur meer verantwoordelijkheidsgevoel gaan krijgen voor het functioneren van het gehele team. Je kan dit gemeenschappelijke begrip op de volgende manieren stimuleren:

Definieer gemeenschappelijke doelen

Door heldere, meetbare verkoopdoelstellingen te stellen, kan je het gehele team motiveren. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden dat deze doelen de individuele doelstellingen van de teamleden ondersteunen. Anders ga je ze alleen met dubbel werk opzadelen en ze moeten nou juist inzien dat hun individuele inspanningen bijdragen aan een groter geheel. Tot slot moeten de doelen ook bijdragen aan het algemene succes van het bedrijf. Niemand zit er op te wachten om werk te doen dat geen impact heeft op de organisatie, laat staan een vertegenwoordiger 😉

Wijs duidelijke verantwoordelijkheden toe

Om verwarring wie wat doet binnen het salesteam te voorkomen, moet ieder teamlid duidelijk begrijpen welke taken en verantwoordelijkheden zij op moeten pakken. Niks is vervelender (voor een potentiële klant) als je binnen afzienbare tijd door 2 verschillende vertegenwoordigers van hetzelfde bedrijf benaderd wordt. Door iedereen van duidelijke taken en verantwoordelijkheden te voorzien kan je dit voorkomen. Iedereen weet wat er van hen wordt verwacht en als iedereen zich daar aan houdt, begint jouw salesmachine langzaam maar zeker op gang te komen.

Feedback en Evaluatie

We zetten ‘m even hier, maar eigenlijk kan dit onderdeel bij ieder van de tips neergezet worden. Het is op de eerste plaats natuurlijk leuk als jij allemaal verschillende werkwijzen gaat implementeren om de samenwerking te verhogen. Maar als je vervolgens niet gaat toetsen of ze daadwerkelijk zin hebben gehad en of ze ook gewaardeerd worden door teamleden, dan heb je er natuurlijk niet zo veel aan. Denk er daarom aan om regelmatig feedbacksessies en evaluatiemomenten in te plannen. Dat kan ik teamverband, maar ook individueel. Zo leer je waar collega’s eventueel tegenaan lopen, kan je zwakke en sterke punten identificeren, de betrokkenheid en motivatie van het team verder verhogen en gemakkelijker prestaties meten en doelstellingen scherp houden.

Samenwerking en kennisdeling

Misschien weer een open deur, maar door samenwerking en kennisdeling te stimuleren creëer je een open werkomgeving waar collega’s van elkaar leren en efficiënter met elkaar werken. Je zorgt voor een gezamenlijke aanpak en maakt gebruik van de expertise en ervaring die aanwezig is binnen het gehele team. Probeer een bedrijfscultuur te creëren waar samenwerking wordt aangemoedigd en gewaardeerd. Bijvoorbeeld door teamleden aan te moedigen kennis met elkaar te delen, of door gezamenlijk aan bepaalde problemen te werken. Op deze manier zorg je voor een open en inclusieve werkomgeving waarmee je de creativiteit en innovatie binnen jouw salesteam bevorderd.

Het aanmoedigen van kennisdeling kan nog wel eens lastig zijn. Vertegenwoordigers zijn over het algemeen op zichzelf aangewezen en hebben een behoorlijke ’tunnel-visie’ op het behalen van hun eigen doelstellingen. Waarom zou je dan jouw winnende tactieken gaan delen? Nou, hierom;

  • Het bevordert de groei van individuele teamleden, waar je later weer profijt van gaat hebben.
  • Het versterkt en ontwikkelt het team als geheel.

Kijk daarom of je regelmatig een kennisdelingssessie kan organiseren. Dit kan je bijvoorbeeld doen tijdens de eerder genoemde teamvergadering. Maar je kan er ook een apart moment voor kiezen, wellicht zelfs op locatie, waar het team na verloop van tijd ook naar uit gaat kijken; “Welke nieuwe dingen zullen mijn collega’s nu weer hebben geleerd?”. Hiermee versterk je niet alleen kennis en samenwerking binnen het team, maar ook het saamhorigheidsgevoel. Wat jou op ten duur weer loyalere medewerkers oplevert.

Dat saamhorigheidsgevoel kan je natuurlijk ook opwekken door leuke teambuildingsactiviteiten te organiseren. Een kennis(delings)sessie is hier een voorbeeld van, maar het vergaren of delen van kennis hoeft hier niet centraal te staan. Het gaat er nou juist om dat er een goede teamdynamiek ontstaat tijdens deze activiteiten. Dit zal op ten duur de teamcultuur en daaruit voortvloeiend de efficiëntie van het salesteam ten goede komen.

Gebruik van technologie en tools

Het gebruik van de juiste technologieën en tools kan jouw salesteam de handvatten geven om een efficiëntie-slag te maken. Je kan het werk op bepaalde plekken vereenvoudigen, of zelfs automatiseren zodat ze tijd overhouden voor belangrijkere werkzaamheden. Ook kunnen ze helpen het overzicht te bewaren, of bij het onthouden van belangrijke afspraken. Mocht je op zoek zijn naar handige tools voor jouw salesteam, denk dan eens aan de volgende:

Een CRM-systeem

Met een Customer Relationship Management (CRM) systeem stel je jouw salesteam in staat om gemakkelijk klantgegevens te beheren, leads te volgen en verkoopactiviteiten te managen. Je geeft jouw team de mogelijkheid om gestructureerd te werken en om informatie gemakkelijk met elkaar te delen.

Projectmanagementtools

Er bestaan verschillende projectmanagementtools. Een paar van de bekendere zijn; Trello, Asana, of Monday. Maar een kleine zoekopdracht in Google geeft je al snel meer opties. Tools als deze stellen je in staat om de samenwerking binnen je team te verbeteren. Ze geven transparantie in de taken van verschillende teamleden en ook hun voortgang op deze taken of projecten. Mocht een collega ergens op achterlopen, dan kan je gemakkelijk een andere collega aanhaken door deze ook aan de taak of het project toe te wijzen.

Communicatietools

Deze hadden we natuurlijk al eerder benoemd, maar goede communicatie is en blijft de basis voor een goed functionerend team. Met tools als Slack, Microsoft Teams, of Google Meet, biedt je verschillende communicatiemogelijkheden en samenwerkingsfuncties aan jouw team. Hierdoor hoeven ze niet áltijd op kantoor te zijn om samen te kunnen werken of van ideeën te kunnen wisselen.

Kennisdelingsplatforms

Hoewel dit veel lijkt op communicatietools, zorgen deze platformen ervoor dat teamleden gemakkelijk bij belangrijke documenten, of andere informatie van het bedrijf kunnen. Hiermee stimuleer je dat jouw vertegenwoordigers van elkaars expertise en ervaring leren.

Continue training en ontwikkeling

Als afsluiter van dit blog willen we je nog het belang van continue training en ontwikkeling meegeven. Er is geen succesvol persoon op de wereld die op zijn 40ste heeft gezegd; “Ik weet alles al, ik hoef verder niks meer te weten, ik ben uitgeleerd”. Iedereen leert namelijk iedere dag, hoe oud je ook bent. Door dit te stimuleren binnen jouw salesteam, zul je zien dat zij makkelijker meegaan met veranderende marktomstandigheden en dat hun vaardigheden blijven verbeteren. Zeker in de huidige, almaar veranderende markt, is flexibiliteit en aanpassingsvermogen hard nodig om succesvol te zijn. Door de juiste trainingen aan te bieden help jij jouw salesteam hierbij.

Biedt daarom regelmatig relevante trainingssessies aan. Bijvoorbeeld eentje waar een nieuwe verkooptechniek wordt geïntroduceerd. Of eentje waar ze beter leren werken met bepaalde verkoophulpmiddelen. Dergelijke trainingen helpen jouw vertegenwoordigers individueel, maar ook als team, bij het vergroten van hun vertrouwen en stellen hen instaat beter te (blijven) presteren. Schroom daarom niet om te investeren in jouw personeel, je zult er een hoop voor terug krijgen!

Kortom: wil jij dat jouw salesteam efficiënter en effectiever samen gaat werken? Combineer dan de volgende 5 peilers:

  • Duidelijke communicatie
  • Gedeelde doelstellingen en verantwoordelijkheden
  • Samenwerking en kennisdeling
  • Het gebruik van de (juiste) technologie en tools
  • Continue training en ontwikkeling

Sa

In dit blog heb je kunnen lezen over verschillende werkwijzen die je kunt inzetten om je salesteam efficiënter te laten samenwerken. Een goed geolied salesteam is van onschatbare waarde voor het behalen van verkoopresultaten en langdurige bedrijfsgroei. We hebben vijf mogelijke methodes, die je het best in combinatie kan gebruiken, voor je uitgewerkt:

1. Duidelijke Communicatie: Het fundament van effectieve samenwerking binnen een salesteam. Zorg ervoor dat je teamleden goed geïnformeerd zijn over bedrijfsontwikkelingen, doelen en hoe deze doelen bijdragen aan het succes van de organisatie. Open communicatie bevordert zowel interne samenwerking als klantgerichtheid.

2. Gedeelde Doelstellingen en Verantwoordelijkheden: Stel gezamenlijke doelen op die de individuele doelstellingen van je teamleden ondersteunen. Duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden voorkomt verwarring en verbetert de coördinatie.

3. Samenwerking en Kennisdeling: Moedig een cultuur aan waarin teamleden hun kennis delen en samenwerken. Teamdynamiek wordt versterkt door het gezamenlijk aanpakken van uitdagingen en het benutten van elkaars ervaring en expertise.

4. Gebruik van Technologie en Tools: De juiste technologie en tools vereenvoudigen en automatiseren taken, houden overzicht en helpen bij herinneringen. Denk aan CRM-systemen, projectmanagementtools en communicatieplatforms om de samenwerking te ondersteunen.

5. Continue Training en Ontwikkeling: Investeer in de voortdurende groei van je salesteam. Bied regelmatig relevante trainingssessies aan om nieuwe verkooptechnieken, verkoophulpmiddelen en marktveranderingen bij te houden. Dit versterkt het vermogen van je team om zich aan te passen en te presteren in een altijd veranderende markt.

Het implementeren van deze werkwijzen zal je salesteam niet alleen efficiënter maken, maar ook de teamcultuur versterken en bijdragen aan blijvend succes. Wees niet terughoudend om te investeren in de ontwikkeling van je team, want dit zal zich op de lange termijn dubbel en dwars terugbetalen. Succes met het optimaliseren van je salesteam!