Management CRM

CRM-functies voor inzicht en overzicht

Er zijn in MyDesk verschillende functies aanwezig voor ondersteuning van het managementteam om inzicht te krijgen in de prestaties van het commerciële team. Door hier goed gebruik van te maken wordt snel duidelijk of doelstellingen behaald gaan worden, of dat deze nog wat aanscherping kunnen gebruiken.

Dashboards

 • Dashboards geven een overzicht van de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI’s) voor de verkoopafdeling, zoals omzet, leads, en conversies.

Rapportages

 • Rapportages bieden gedetailleerdere informatie over specifieke aspecten van de commerciële- prestaties en activiteiten.

Power BI

 • MyDesk kan worden gekoppeld aan Power BI, een krachtige BI-tool die het mogelijk maakt om complexe datastromen om te vormen en te visualiseren voor eenvoudig gebruik en analyse.
Duidelijke Data-visualisatie
Snel Inzicht
Kansen Identificeren

Voordelen voor Managers

Overzicht

 • Managers krijgen overzicht van de belangrijkste prestatie-indicatoren voor de gehele commerciële afdeling en kunnen daarop sturen waar nodig.

Kansen identificeren

 • Managers zien direct waar kansen liggen voor verbetering en kunnen hier snel op acteren.

Vergelijkingen maken

 • Managers hebben alle data van gekoppelde systemen beschikbaar. Zo kunnen ze gemakkelijk vergelijkingen maken tussen verschillende perioden, maar ook tussen klant- en medewerker groepen bijvoorbeeld.

Datagestuurde besluitvorming

 • Zeg gedag tegen onderbuikgevoelens en hallo tegen datagestuurde besluitvorming. Alle informatie uit de rapportages en dashboards ondersteunt het management om besluiten te nemen op basis van feiten en data.

Weten hoe jouw bedrijf meer uit CRM kan halen?

Download het gratis CRM-groeimodel

MyDesk laat jouw organisatie groeien

Samenwerken met MyDesk helpt jou in verschillende facetten binnen jouw bedrijf om te groeien. Wij helpen jou aan een compleet eigen CRM-oplossing met bijbehorende processen, die langzaam maar zeker meegroeit met jouw bedrijf. MyDesk helpt jouw organisatie bijvoorbeeld bij de volgende onderdelen:

Besluitvorming

De geregistreerde data in MyDesk helpt het management team om datagestuurde belissingen te nemen over zaken als:

 • Wat de meest effectieve strategieën zijn en welke investeringen verhoogd, of nou juist verlaagd moeten worden.
 • Welke processen moeten worden aangescherpt en welke lopen al goed.
 • Welke medewerkers en afdelingen moeten extra aangestuurd en begeleid worden.
CRM voor kleine bedrijven
MyDesk werkwijze

Operationele processen

Gegevens uit MyDesk kunnen worden gebruikt om operationele processen te optimaliseren, zoals:

 • Het marketingproces
 • Het genereren van leads
 • De salescyclus van afspraak naar deal
 • Upselling
 • Klantbehoud en relatiebeheer

Kennisniveau medewerkers

MyDesk helpt jou, door middel van persoonlijke begeleiding, om met je hele bedrijf naar een hoger niveau te groeien. Zo denken we graag mee over:

 • Strategievorming voor commercie
 • Opbouwen van bijpassend proces om jouw doelen te realiseren
 • Jouw medewerkers aandacht en opleiding bieden om ze door de transformatie van online en offline commerciële groei te begeleiden

Veelgestelde vragen


Geplaatst op 29 november 2023