Welke nuttige rapportages kan je uit het CRM-systeem halen?

Gezien de hoeveelheid data die in het CRM kan staan zijn de mogelijkheden voor rapportages eindeloos. Onderstaande rapporten helpen je voor extra inzicht in:

  • wat er speelt bij jouw klanten
  • de omzet die u op (korte) termijn kunt verwachten
  • of alle klanten voldoende aandacht krijgen
  • de werkdruk per medewerker
  • zaken die voor jouw administratie van belang zijn

Het dagrapport (standaard)

Elke morgen ontvang je via mail een rapport met daarin de gespreksnotitie en openstaande verkoopkansen van de klanten die de voorgaande dag zijn bezocht door de vertegenwoordigers. Zo blijft zowel binnendienst als buitendienst en ook het management op te hoogte van wat er speelt bij welke klant.

Het Verkoopkansenrapport (standaard)

Een wekelijks rapport via mail met alle kansen op een rij. Welke omzetten kun je op korte termijn verwachten? Zijn er kansen waar een vertegenwoordiger nog wat hulp bij kan gebruiken. Je krijgt hierdoor automatisch wekelijks een check of er geen kansen vergeten worden en je kunt op basis hiervan de sales planning voor de volgende week maken.

Het niet-bezochte klanten rapport (standaard)

Je wilt graag met al de klanten contact blijven houden. Maar of er nu 50 of 200 klanten in portefeuille zitten er zijn altijd wel klanten bij die onbedoeld over het hoofd worden gezien. Met dit rapport heb je die extra check of alle klanten die je in een bepaalde periode had willen bezoeken ook daadwerkelijk zijn bezocht.

Het wijzigingenrapport (standaard)

Een mail van een vertegenwoordiger naar een binnendienst medewerker als er een adreswijziging is bij een klant? Dit is overbodig geworden met het wijzigingen rapport. Jouw binnendienst ontvangt dagelijks een automatisch rapport met alle wijzigingen in NAW gegevens van jouw klanten, hiermee blijft ook jouw ERP systeem up to date.

Specifieke rapportages

Door het gebruik van maatwerkvelden heb je de mogelijkheid om specifieke verkooprapportages te maken uit My Desk, waarmee je nog meer relevante cijfers inzichtelijk krijgt die je vervolgens kunt gebruiken om je CRM beleid in te richten. De meest gebruikte maatwerkvelden zijn: specifieke reclamecampagnes, typische klantgroepen, product afname indicatie en controle op besproken zaken.

Benieuwd welke rapportages voor jouw organisatie interessant zijn? Vul de CRM behoefte pijler en bepaal jouw behoefte en bereken de prijs:

CRM behoeftebepaler invullen

Gerelateerde artikelen:


Geplaatst op 1 april 2020